การจ่ายผลตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
13/02/61 26/02/61 12/03/61 0.2009 01/10/60-31/12/60
27/11/60 07/12/60 25/12/60 0.1550 01/10/59-30/09/60
10/08/60 23/08/60 08/09/60 0.1980 01/04/60-30/06/60
15/05/60 26/05/60 14/06/60 0.1997 01/01/60-01/03/60
10/02/60 23/02/60 09/03/60 0.1887 01/10/59-31/12/59
28/11/59 08/12/59 27/12/59 0.0933 01/07/59-30/09/59
08/08/59 18/08/59 07/09/59 0.2065 22/03/59-30/06/59
04/05/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 30/03/59-31/03/59

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)
28/11/59 08/12/59 27/12/59 0.1250