เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2561 (16:39)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,700
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.10 (+0.69)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.40 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.80 - 15.00


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน