โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 204,500,000 25.10
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,700,000 6.84
3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,511,300 6.81
4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 51,367,700 6.30
5 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
6 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 39,965,000 4.90
7 ธนาคารออมสิน 35,000,000 4.30
8 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 27,870,200 3.42
9 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 23,829,600 2.92
10 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 22,398,700 2.75