โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 184,500,000 22.64
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,700,000 6.84
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,511,300 6.81
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,094,000 5.41
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 39,965,000 4.90
7. ธนาคารออมสิน 35,000,000 4.30
8. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 25,182,700 3.09
9. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 22,003,300 2.70
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 20,548,700 2.52