ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 (16:35)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 542,100
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.50 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.00 - 15.00
Chart Type