ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.70THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2560 (16:35)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 10,500
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.10 (+0.68)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.70 - 14.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.00 - 15.00
Chart Type