ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.70THB
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2561 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 552,500
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.60 - 14.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.00 - 15.00
Chart Type