ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.80THB
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 749,400
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.20 (-1.33)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.80 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 16.10
Chart Type