ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.70THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 (16:39)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 79,500
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.70 - 14.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 16.10
Chart Type